Welcome to my collection! Koleksiyonuma hoş geldiniz!
English (US) | Türkçe

Société Ottomane d'Héraclée

In December 1891 the privilege of operating the mines in Ereğli was given to Yanko Bey Yoannides (Yoannidis) by an imperial edict for 42 years in exchange for constructing a port in Zonguldak and establishing a railway between Zonguldak port and Ereğli mines. In order to use this privilege Société Ottomane d'Héraclée was established by Yanko Bey and his partners Leonidis Zarifi and the vice president of the Ottoman Bank Gaston Auboyneau in 1896 as a joint stock company with a founding capital of 10 million francs. The privilege was transferred to the newly formed company. In 1937 the name of the company was changed to Société Français d'Héraclée.

Ereğli Madenleri Osmanlı Anonim Ortaklığı

Ereğli kömür madenleri işletme imtiyazı Zonguldak’da bir liman ve Zonguldak limanıyla Ereğli madenleri arasında bir demiryolu inşa etme şartıyla 1891 yılında bir fermanla 42 yıllığına Yanko Bey Yoannides’e verilmiştir. Société Ottomane d'Héraclée bu imtiyazı kullanmak amacıyla Yanko Bey ve ortakları Leonidis Zarifi ve Osmanlı Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gaston Auboyneau tarafından 1896 yılında 10 milyon frank sermayeyle anonim şirket olarak kurulmuştur. İmtiyaz Yanko Bey tarafından bu şirkete devredilmiştir. 1937 yılında şirket adını Société Français d'Héraclée olarak değiştirmiştir.

(Source: Osman Öndeş, http://www.levantineheritage.com/testi83.htm)

Yayıncı Paul Falzon

Random image

Tag cloud

Tag cloud loading...
View whole cloud

Album info

Share With Friends